2 novembre, 2020

Cortines exteriors

Les cortines exteriors es caracteritzen per optimitzar la filtració solar. És ideal per evitar la projecció solar horitzontal.