2 novembre, 2020

Panel japonès

La cortina pot tenir una doble funció, d’una banda es pot considerar com a protecció solar, i d’altre com un element decoratiu.